Zuzia

Całkowicie oddana stylowi oldschoolowemu, neotradycyjnemu i wszelkim mieszankom stylów konturowych. Świetnie projektuje i magicznie przenosi pomysły na papier. Doświadczenie zdobywała zarówno na ojczystym gruncie jak i za granicą.